Go to Top

สีแมทช์ ตามลูกค้าต้องการ

รวดเร็ว แม่นยำ และสม่ำเสมอ

IMG_20130701_152122 edited

เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี ให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการเทียบสีตามเฉดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานเป็นสำคัญ  รวมถึงการเทียบสี ณ บริษัทของลูกค้า เพื่อให้ได้ความรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุด

คุณภาพ และ ความสม่ำเสมอของสีในแต่ละล๊อตการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของเรา ในการขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความรู้ และการระบบการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีที่สุด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่รัดกุมและทันสมัย อาทิเช่น การวัดค่าสีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผนวกกับเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ เพื่อยืนยันความแม่นยำของสีในเชิงวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่สีอินทรีย์ (organic) จนถึงแม่สีอนินทรีย์ (inorganic) ทั้งสีมาตรฐาน จนถึง สีพิเศษ  สีของเรานั้นได้ช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จและพึงพอใจเสมอมา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา